ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu Ana Sınıfı

Ana sınıfı, gelişme çağındaki çocuklarımızın okul kavramıyla tanıştıkları ilk duraktır.
Okul öncesi dönemde amaç; yalnızca bilgi öğretmek değil aynı zamanda bilgi öğrenebilmeleri için gerekli becerileri çocuğa kazandırmaktır
Ana sınıfı velilerin ve öğrencilerin hem okula hem de eğitim hayatına ilk adım atılan yer olmasından dolayı ODTÜ GV KYÖD Okullarında önemli bir yere sahiptir.
ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu ana sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel amaç ve ilkeleri gözetilerek hazırlanan zenginleştirilmiş okul öncesi eğitim modeli uygulanmaktadır.
Uygulanan çalışmalarda amacımız öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak ;
Gelişimlerini desteklemek,
Sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak,
Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek,
Kendilerini ifade etme fırsatı buldukları eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemek,
İlkokula hazırlanmalarında rehberlik etmektir.
Eğitim yaklaşımımızda belirtilen amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize yaş gruplarına göre becerilerilerini geliştirebilecekleri zengin ve esnek bir program bütünü sunulur.

ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu

ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrenmeye istekli, düşünen, araştıran, sorgulayan, yaşayarak öğrenen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ana diline ve İngilizce’ye hâkim, çevresiyle iletişim kuran, edindiği olumlu davranışları hayatına uygulayabilen, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, yaratıcı ve özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarının ötesinde edinilen bilgileri kullanmaları, bilgilerden yola çıkarak olayları yorumlamaları ve sorgulamalarına yönelik çalışılmaktadır. 

Ortaya çıkan problemler karşısında en doğru çözüm önerilerini getirmeleri    üzerine uygun öğrenme ortamları hazırlanmakta ve bireysel farklılıklara   uygun öğretim – yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır.   

ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulu

Ortaokul dönemi, çocukların  gelişime açık olduğu verimli bir dönemdir.

ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulları  bu doğrultuda öğrencilerinin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak çalışmalarını Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda planlar ve uygular.

ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulları öğrencilerini, 21. yüzyıl becerilerine sahip, çok yönlü, dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, entelektüel, evrensel ve ulusal değerlere saygılı, özgür düşünceli birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir.

KYÖV Özel Anadolu Lisesi

KYÖV Özel Anadolu Lisesi; zengin ve çeşitlendirilmiş eğitim programları ile eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izler. Küreselleşen dünyada etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirir. Öğrenci, aile ve öğretmeni edilgen gören bir eğitim anlayışı yerine, bu öğeleri merkeze alan, onların beklentileri doğrultusunda biçimlenmiş bir eğitim anlayışını savunur ve uygular. Öğretmeni sadece bir
uygulayıcı değil, eğitim ve okul konusunda temel kararlar katılan aktif bir katılımcı, üzerine yatırım yapılması gereken en önemli ve vazgeçilmez bir insan kaynağı olarak görür. Eğitim – Öğretim sürecindeki uygulama ve değerlendirmeleriyle, bir üst öğretim programı için gerekli
olan bilgi donanımını sağlar. Tüm bunları gerçekleştirmek için esnek, katılımcı ve demokratik bir okul kültürü ve örgütlenmesine inanır.

KYÖV Özel Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin, girişimci, üretken, problem çözebilen, sorumluluk alabilen, işbirlikli çalışmalar yürütebilen küresel vatandaşlar olarak yetiştirilmesi adına bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlerin yürütülmesi desteklenir. KYÖV Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyanın farklı yerlerindeki öğrenciler ya da ODTÜ GVO çatısı altındaki
diğer öğrenciler ile her alanda ulusal-uluslararası yarışmalar, farklı projeler, çalışmalar gerçekleştirirler. Sosyal, kültürel, sportif çalışmalara MUN, Global Citizenship, Okul Medya, TURMEPA, P4C, Çevrenin Genç Sözcüleri, Yazar Soylesileri, Tiyatro Gösterileri, Kariyer Eğitim Programı, Spor Turvunaları gibi faaliyetler örnek gösterilebilir.

Eğitim programları ve eğitim yaklaşımları, Akademik Koordinatör liderliğinde; Kurumsal Felsefe, Değerler ve Amaçlara Paralel olarak Koordinatör-Okul-Öğretmen İşbirliği ile hazırlanır.

Yabancı Dil Öğretimi

İletişim kurmak için yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı küreselleşen dünyada ODTÜ GV Özel KYÖD Okulları’nın misyonlarından biri de, kaliteli yabancı dil eğitimi vermektir. ODTÜ GV Özel KYÖD Okulları’nda ana sınıfından itibaren başlayan İngilizce eğitimi lise son sınıfa kadar bütüncül bir program halinde uygulanır.

İngilizce öğretiminde hedefimiz İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış öğrenciler mezun verebilmektir. Tüm kademelerde programlarımız öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış olup, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dört temel becerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de geliştirmeye yöneliktir.

İngilizce eğitiminde ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dil kurallarını kendilerinin keşfetmeleri sağlanır. Derslerde öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri, kendi görüşlerini savunabilecekleri ve ileri sürülen farklı görüşlere yanıt verebilecekleri yazılı ve sözlü ortamlar yaratılır. Bağımsız öğrenmeyi teşvik etmek için araştırma yapmalarına olanak sağlanır. Öğrencilerin problem çözme, ortak görüş oluşturma, uzlaşma ve işbirliği konularındaki becerilerini artırmak için öğrenci merkezli planlanan derslerde ikili ve grup çalışmalarına öncelik verilir. Öğrencilerin öğrendikleri dili farklı ortamlarda kullanmaları ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için her kademede uluslararası yarışmalara katılmaları desteklenir. JMUN ve MUN konferanslarına katılarak öğrencilerimizin İngilizce dilini kullanma, topluluk önünde konuşma ve günümüz dünyasında yaşanan sorunlara çözüm bulma becerilerini geliştirme gibi kazanımlar elde etmeleri sağlanır.

Lise kademesinde Edexcel International GCSE ve Global Citizenship programları uygulanmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, İngilizce dilinde yetkinlik düzeyini küresel ölçekte kanıtlayacak özelliğe sahip sertifikaya sahip olurlar.

Edexcel International IGCSE Sertifikası alan öğrenciler, dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası bir okulda ya da İngiltere’de lise eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Bu sertifika, öğrencilerimize yurtdışında üniversiteye kabul aşamasında önemli bir avantaj sağlamaktadır.